Monday, 26 December 2011

ADVICE TO PATIENTS AFTER TREATMENT / NASIHAT KEPADA PESAKIT SELEPAS TERAPI

  • Do not overstain / Mengelakkan aktiviti yang membebankan otot.
  • Come back for repeat treatments / Kembali untuk rawatan susulan.
  • Do not worry if pain returns at a higher level, usually once, during the first four days of treatment.It is a very good sign of progress.When patient continues with treatment, pain subsides rapidly after that.This phase, called "The Reactive Phase" may occur in some chronic patients / Tidak perlu bimbang jika kesakitan berulang melebihi tahap sebelum terapi.Fenomena ini biasanya berlaku dalam jangka masa 4 hari selepas terapi dan ia merupakan satu perkembangan yang psitif.Apabila pesakit meneruskan rawatan, kesakitan akan beransur hilang dengan cepat.Peringkat ini, iaitu "Peringkat Tindak Balas", mungkin berlaku pada sebahagian pesakit kronik.

No comments:

Post a Comment